Prislista

Introduktionspriser året ut (2022)

Kurser och föreläsningar

 • ”Hjälp Kroppen” -förlossningsförberedande kurs – 1800 kr/par*
 • ”Hjälp kroppen” Webkurs, onlineversion av ovanstående (Kommer) 
 • Dina rättigheter som gravid, födande och patient ~200 kr/person

 • Informerat samtycke och informerade val inom vården av gravida och födande – Hur kan vi arbeta mer personcentrerat? För vårdpersonal inom mödravård, obstetrik och eftervård (Begär offert)
 • ”Födandets fysiologi” – Föreläsning för ”birthworkers” (Kommer)

Stöd och behandling

 • Stödsamtal – 1500 kr, 2h
  uppföljning 600 kr, 1h*
 • Eftervårdsstöd i hemmet (kommer 2023)
 • Stödsamtal online eller via telefon (kommer 2023)
 • Akupressur 1:a besök 500kr, följande 300 kr/30 min, längden kan variera.*
 • NADA- 1:a-besök 300 kr, följande 200 kr*
 • Akupunktur, kommer i februari.

Förlossningsförberedelse i hemmet

 • Förberedande övningar,  500 kr per tillfälle
 • Självakupressur, 500 kr per tillfälle
 • Skräddarsydd förberedelse 1000 kr/timme
 • Profylaxkurs i hemmet 1800 kr/par.

Hemfödsel

Från Januari 2023

 • Lära-känna-samtal 1195 kr
 • Hemfödsel med 2 barnmorskor, inklusive 5-veckors beredskap och förlossningspool 30000 kr.

*Vid hembesök tillkommer milersättning.