OM MIG

Som barnmorska har jag tidigare arbetat inom förlossningsvården och på barnmorskemottagning. Jag ingår i BarnmorskeTeamet och leder vattenträning för gravida genom Magplasket

Det var när jag väntade mitt första barn som 22-åring som jag upptäckte att jag ville bli barnmorska. Efter ett år som sjuksköterska började jag läsa till barnmorska men tog en paus för barnens skull.

Det skulle dock dröja många år innan jag började igen, då livet kom emellan. När jag väl tog tjuren vid hornen hade jag hunnit vara sjuksköterska i 16  år, och hade då arbetat inom kvinnosjukvård, lungmedicin, strålbehandling, infektionssjukvård och hemsjukvård. En ganska stabil grund att stå på, alltså.

Jag har hela tiden varit intresserad av det fysiologiska födandet och min egen första förlossning påbörjade jag vid ABC-kliniken på Sahlgrenska. Jag plöjde en hel del litteratur redan på den tiden och min favorit under graviditeten var ”Att vänta och föda barn” av Sheila Kitzinger.

Under min tid som barnmorska på förlossningen lärde jag mig otroligt mycket, men fick också se baksidan av att ha ansvaret över flera födande samtidigt. 

När jag sedan äntligen fick chansen att vara barnmorska under hemfödslar var det så mycket som föll på plats. Det blev också en väldigt stor kulturkrock mot hur styrda vi är av våra PM på sjukhus. PM som kan kännas som en trygghet, men som också sätter ribban för hur lång en förlossning ”får” vara, hur ofta den födande ”ska” undersökas etc. 

I hemmet är det den födande som styr och jag vakar över att vägen fortsatt är säker att gå på. Sällan behöver jag be den födande ta en annan väg en den hon själv väljer. Vill hon ha guidning så finns jag där, annars är det snarare hon som visar mig vägen. Sällan behöver vaginala undersökningar göras och det är den födande som själv bestämmer när och om.

Den fantastiska känslan som infinner sig efter ett barn är fött. Den känslan av en stilla, förundran, andäktighet, och lycka. Den stunden är helig och i hemmet varar den så mycket längre. Den har redan börjat när jag kliver in genom dörren och stannar kvar när jag kliver ut.