OM MIG

Jag är 51 år gammal har två vuxna döttrar varav en i livet. Jag bor med min sambo på en liten gård på Orust. Han har fyra vuxna barn och två barnbarn. På gården har vi några hästar, ett gäng höns, en katt och en hund. 

Jag har arbetat i vården sedan jag var 19 år och har gått hela vägen från vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska till barnmorska.

Jag har drivit olika vårdutvecklingsprojekt och varit medicinsk ansvarig sjuksköterska samt kvalitetsansvarig barnmorska.

Som barnmorska har jag arbetat inom förlossningsvård, barnmorskemottagning och hemförlossningsverksamhet. 

Utbildningar och kurser:
Högskola och universitet
Sjuksköterskeprogrammet, 2002
Strålbehandling för sjuksköterskor, 2005
Vårdutveckling och ledarskap, 2009
Barnmorskeutbildning, 2018

Akademisk examen
Bachelor of science, Kanditatexamen i omvårdnad, 2002
Master of science, Magisterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa, 2018

Fortbildning
HLR-instruktör, 2004
Physiological breech birth, spinning babies 2021.
Resolving Shoulder dystocia, spinning babies 2021.
Akupressur för birthworkers, 2021.
Magplaskledare, 2021.
Childbirth physiology, Rachel Reed, 2022.
Spinning babies, workshop, 2022.

Kommande
Våren 2023, obstetrisk akupunktur.

Väl mött!
Viveca Crafoord