Hemfödsel

Föda hemma med 2Barnmorskor
 -Föda trygg och Barnmorskan i Bohuslän-

 

Vilka är vi?

Victoria Jonasson Hammar/Föda Trygg

Jag bor med familj och hundar på trettonde våningen med utsikt över Göteborg. Har två egna förlossningar i bagaget varav en sjukhusförlossning och en hemförlossning.

Jag har jobbat på förlossningsavdelning och med hemfödslar de senaste fem åren. Jag har också arbetat som doula i många år.

Jag har själv erfarenhet av att känna mig övergiven, utelämnad och utan tillräckligt stöd av barnmorskan på sjukhus och den skillnad det kan göra för självförtroendet att föda i  lugn och ro i trygg närvaro av  barnmorskor som finns till för mig och min familj på våra villkor. Det vill jag ge vidare till våra föderskor och deras familjer.

Jag erbjuder förlossningsförberedande kurs enskilt för dig och din partner, doula på sjukhus och hemfödsel tillsammans med Barnmorskan i Bohuslän.

Läs mer på fodatrygg.com

Du når mig på vjhammar@outlook.com

 

Viveca Crafoord/Barnmorskan i Bohuslän

Jag är 51 år gammal och har två barn och fyra bonusbarn, alla vuxna. Jag bor med min sambo på en liten gård på Orust där vi har höns, hästar och hund. Läs mer här

Rätten till informerade val och informerat samtycke är något som ligger mig varmt om hjärtat. Därför brinner jag alldeles extra för fysiologiska födslar där den födande har sin autonomi intakt i sitt eget hem.

 

Välkommen att höra av dig med frågor. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Beskrivning av verksamheten:

Vi vill kunna erbjuda gravida och födande alternativ till sjukhusfödsel och önskar att på sikt att den regionstyrda förlossningsvården blir differentierad med olika vårdnivåer, och därmed kostnadsfri för familjerna. 

Både Viveca och Victoria har utbildning i obstetrisk akupunktur och kan därmed erbjuda dig akupunktur för att stötta den fysiologiska födelseprocessen samt för smärtlindring och avslappning.

Har du svårt att finansiera din hemfödsel själv, tveka inte att höra av dig till oss för förslag på olika lösningar.

Vilka kan föda hemma med oss?

Den gravida och det väntade barnet är friska. Den gravida är inte tidigare kejsarsnittad. Graviditeten är normal och förlossningen förväntas förlöpa normalt.

Den gravida tar inga läkemedel eller andra substanser som kan påverka barnet eller födseln negativt. Barnet ligger med huvudet nedåt inför födseln.

Rutinultraljudet är utfört och graviditeten har följts av mödravården. Förlossningen startar i graviditetsveckorna 37+0-41+6.

Ni bör ha rimligt avstånd från hemmet till sjukhus och vi bör ha rimligt köravstånd till er.

Hur går det till?

Om ni funderar över hemfödsel med oss tar ni första kontakt via mail eller DM på sociala medier för intresseanmälan.
Vi hör av oss och bokar tid för telefonsamtal, där vi kommer överens om när vi skall höras igen och boka tid för ett första “lära-känna-samtal”. 

“Lära-känna-samtal” (ligger utanför paketpriset, se nedan). Före ni bokar hemfödsel träffas vi och lär känna varandra och tar reda på vilka önskemål ni har kring födseln. Det brukar vara lagom att ses kring graviditetsvecka 30.

Om ni bestämmer er för hemfödsel bokar vi ett förberedelsesamtal där vi knyter ihop säcken ytterligare inför födseln. 

Vad kostar det?

Lära-känna-samtal: 1 195  kr 

Pris för beredskap, administration, 3 hembesök och barnmorskestöd under födsel:
Totalt: 40 000 kr

Kostnaden delas upp och faktureras i olika delar.

Betalningsupplägg
Nytt betalningsupplägg är under uppdatering.

Bokningsavgift:  ………. faktureras när du bokar din plats. Bokningsbekräftelse mailas till dig efter erlagd avgift.

Beredskapsavgift: ……….. faktureras när beredskapen startar.

Stöd under födsel: ………….  2 st barnmorskor, faktureras efter födsel även om ni behövt byta vårdnivå under födseln. 

* För hembesök och födsel tillkommer mil- och ev. reseersättning

Vad ingår?

1 Förberedelsesamtal i hemmet runt v. 37. 

Beredskap av 2 barnmorskor dygnet runt från graviditetsvecka 37+0-41+6.

Stöd av 2 barnmorskor under födseln. 

Administration av journaler och födelseanmälan.

Hembesök 12-24 timmar efter födsel med POX-undersökning av barnet.

Bokning av barnläkarundersökning, hörseltest och PKU på BB-mottagning.

Uppföljningsbesök ca 1 månad efter födsel.

Om ni önskar ingår även:
Akupunktur under födseln för stöttning av den normala fysiologiska födelseprocessen, smärtlindring och avslappning.

Lån av förlossningspool.