Graviditetsillamående, smärta, gått över tiden...?

Hitta din balans

Vad säger forskningen?

Fysiskt välbefinnande

"Befintlig vetenskaplig litteratur visar att akupunktur är en säker och effektiv metod att använda mot bäckensmärta under graviditet".
Fang J & Balica A, 2022
Acupuncture as treatment for Pelvic girdle pain in pregnancy

Mental och känslomässig balans

"Kvinnorna i studien beskrev att de kunde hantera livet på ett bättre sätt och även de förändringar som graviditeten förde med sig. Akupunktur visar sig därmed kunna utgöra en stödjande behandling vid depression under graviditet."
Omsby S, et al., 2017
Women´s experiences of having depression during pregnancy and recieving acupuncture treatment.

Optimerad födsel

"Studien pekar på att akupunktur som ges vid fullgången graviditet minskar antalet induktioner (igångsättningar) som utförs pga överburenhet. Akupunktur verkar också kunna minska användningen av oxytocin"
Neri I, et al., 2018
Acupuncture in Postdate Pregnancy Management

Gravidbalans finns för dig som är gravid i Göteborg och Bohuslän med omnejd.

Vi har mottagning och hembesök. 

Varmt Välkommen!

Vi är legitimerade barnmorskor med påbyggnadsutbildning i obstetrisk akupunktur.