Graviditetsillamående

Ungefär 80% är illamående under graviditeten. Vanligast är illamående under tidig graviditet. För några kan illamåendet kvarstå under hela graviditeten. Cirka 1-3% utvecklar hyperemesis gravidarum. Hyperemesis innebär att det är svårt att behålla mat och vätska, vilket kan leda till viktnedgång. Det kan också  påverka salt- och vätskebalansen i kroppen. Då kan sjukhusvård med vätske-…

Affirmationer

Vad är affirmationer? Ett sätt att tala till och resonera med sig själv. Målet är att bilda sig en positiv bild kring ett fenomen, en positiv självbild eller sin egen styrka. I förlängningen kan detta fungera likt en självuppfyllande profetia. När det gäller förlossning/födsel kan det vara att lita på sin kropp, att känna sig…

FAKTA

Fakta På faktasidorna kommer korta fakta om  kroppens fysiologi under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen presenteras. Tips på hur den fysiologiska födseln kan främjas genom fysisk och mental förlossningsförberedelse.Här kommer du också finna fakta om dina rättigheter som gravid och födande.