Anatomi och fysiologi

Hjärnan

Här ser vi kaptenen på skutan. 

Stora hjärnans yttre lager barken (cortex) består av grå substans. Den grå substansen har många kontaktställen då den inte är täckt av myelin vilket är ett slags isolerande skikt ( tänk typ plasten på en elsladd).

Neocortex är den delen av hjärnan som är nyast evolutionsmässigt. Kallas också “Tankehjärnan”.

Hjärnbarken är där vi blir medvetna och den har flera olika centra, av tre olika typer.

  1. Motoriska centra, sänder ut impulser, tex till en muskel.
  2. Sensoriska centra, tar emot impulser från tex huden.
  3. Associationscentra, ligger nära sensoriska centran. Bearbetar och analyserar intryck. 
Finmotorik, logik, abstrakt tänkande och talförmåga är några av funktionerna som styrs i neocortex.
 
Prefrontala cortex har kopplingar till hjärnans alla sinnessystem samt amygdala och hippocampus (se nedan). Här hanteras vår impulskontroll, planering av våra rörelser samt styrning av våra beteenden.

Diencephalon/mellanhjärnan ligger längre in och kallas  känslohjärnan eller fågelhjärnan. Den består av thalamus, hypothalamus och tallkottkörteln.

Thalamus utgör ca 80% av mellanhjärnan och består av grå massa. Alla sensoriska impulser förutom luktimpulser passerar thalamus och skickas vidare till rätt del av hjärnbarken där intrycken tolkas. 

Resterande strukturer i mellanhjärnan hör till limbiska systemet.

I limbiska systemet styrs våra känslomässiga funktioner t.ex. aggressivitet, lust/olust och sexuella funktioner.  Det limbiska systemet är viktigt för vår inlärning, förmågan att forma minnen och för motivationen.

Limbiska systemet samverkar också med prefrontala cortex där förståelse och logik för våra känslor processas.

Här kopplas också våra känslor till bl.a. luktminnen. Här sker informationsutbyte mellan autonoma (ej viljestyrda funktioner) som exempelvis andning, puls, blodtryck och de känslomässiga reaktionerna. Därav kan t.ex. hjärtat rusa om vi blir rädda.

Hypothalamus som styr och producerar flera av våra viktiga hormoner är en del av limbiska systemet. 

Lilla hjärnan och hjärnstammen hör till den allra äldsta delen av vår hjärna och kallas även reptilhjärnan här sitter våra autonoma (icke viljestyrda) funktioner som andning, puls och blodtryck samt förmågan att kunna hålla oss upprätta och samordna våra muskler.

 

%d bloggare gillar detta: