Graviditetsillamående

Ungefär 80% är illamående under graviditeten. Vanligast är illamående under tidig graviditet. För några kan illamåendet kvarstå under hela graviditeten. Cirka 1-3% utvecklar hyperemesis gravidarum. Hyperemesis innebär att det är svårt att behålla mat och vätska, vilket kan leda till viktnedgång. Det kan också  påverka salt- och vätskebalansen i kroppen. Då kan sjukhusvård med vätske-…