Affirmationer

Vad är affirmationer? Ett sätt att tala till och resonera med sig själv. Målet är att bilda sig en positiv bild kring ett fenomen, en positiv självbild eller sin egen styrka. I förlängningen kan detta fungera likt en självuppfyllande profetia. När det gäller förlossning/födsel kan det vara att lita på sin kropp, att känna sig…

FAKTA

Fakta På faktasidorna kommer korta fakta om  kroppens fysiologi under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen presenteras. Tips på hur den fysiologiska födseln kan främjas genom fysisk och mental förlossningsförberedelse.Här kommer du också finna fakta om dina rättigheter som gravid och födande.