Akupressur och akupunktur

Akupressur och akupunktur är behandlingsmetoder som stimulerar olika punkter på kroppen.  Fördelen med akupressur jämfört med akupunktur är att du själv eller en närstående kan stimulera akupressurpunkterna mellan besöken. Du själv styr då intensiteten och frekvensen på din behandling utifrån effekten du upplever. För den som ogillar nålstick kan akupressur vara att föredra. Både akupressur och akupunktur används för bland annat smärtlindring under förlossning och anses även hjälpa vid vissa graviditetsrelaterade besvär och klimakterierelaterade besvär. I den förlossningsförberedande kursen ”Hjälp kroppen” får ni lära er några akupressurpunkter som kan användas under förlossningen.

Öronakupressur

Vid öronakupressur stimuleras punkter i öronen. Små frön eller metallkulor fästs på punkterna med tejp, och du stimulerar själv punkterna genom att trycka på dem regelbundet.

NADA-akupressur

innebär att några speciella punkter i öronen stimuleras. Behandlingen används inom bland annat psykiatrin och kan ge god effekt på det psykiska välmåendet samt sömn, smärta med mera.