Akupressur och akupunktur

understödjer kroppens självläkande förmåga

… påverkar hela människan

… bygger på tusenåriga erfarenheter och betraktelser av hur naturen och allt däri inklusive människans kropp, psyke och känsloliv strävar efter balans.

… används alltmer i västerländsk medicin, framförallt för symtomlindring.

... innebär att olika punkter på kroppen stimuleras med tryck eller stick.


Akupressur och akupunktur kan användas under graviditet och förlossning.

Vid självakupressur styr du intensiteten och frekvensen utifrån effekten du upplever. För den som ogillar nålstick kan akupressur vara att föredra.

För den som är s.k. ”Strong responder” kan akupressur vara en mildare form,  än akupunktur som går djupare och har starkare effekt. 

Både akupressur och akupunktur används för bland annat smärtlindring under förlossning och anses även hjälpa vid vissa graviditetsrelaterade besvär och klimakterierelaterade besvär.

I den förlossningsförberedande kursen ”Hjälp kroppen” får ni lära er några akupressurpunkter som kan användas under förlossningen för avslappning och smärtlindring.

Ni är också välkomna att boka tid för att lära er ”förlossningspunkterna”, och om ni önskar i kombination med några förlossningsförberedande övningar som ni sedan kan utföra själva i lugn och ro. 

Öronakupressur/akupunktur
Vid öronakupressur stimuleras punkter i öronen. Små frön eller metallkulor fästs på punkterna med tejp, och du stimulerar själv punkterna genom att trycka på dem regelbundet.

Punkterna i öronen kan också stimuleras med akupunkturnålar. 

NADA-akupressur
Innebär att några speciella punkter i öronen stimuleras. Behandlingen används inom bland annat psykiatrin och kan ge god effekt på det psykiska välmåendet samt sömn, smärta med mera.

Moxa
Innebär att värme används för att stimulera punkter på kroppen. Moxa kan bland annat användas vid sätesläge för att barnet skall vända sig med huvudet nedåt. Det används även vid s.k. ”motherwarming”

En cigarrliknande stav glödgas och hålls en bit från huden. Den skall värma, inte brännas. 

Balans under graviditet

Att vara gravid är ibland behäftat med besvär som bäckensmärta ”foglossning”, illamående, sömnstörningar och andra högst normala, ofarliga men jobbiga symtom.

För många besvär kan akupressur, akupunktur och/eller särskilda kroppsövningar hjälpa antingen som enda åtgärd eller som komplement till annan behandling.

Genom några olika kroppsövningar kan du med hjälp av din partner/stödperson balansera och förbereda kroppen inför födsel. 

Dagliga spinning-babies-övningar under graviditeten s.k. ”Daily essentials” kan motverka spänningar i muskler och ligament.

Sömnstörningar och oro kan lindras med hjälp av NADA.

Akupunkturen som kommer att erbjudas av mig utgår från ett helhetsperspektiv och är individuellt anpassad till just dig.

Utifrån västerländskt synsätt kan akupunktur avhjälpa symtom. Utifrån TCM hjälper akupunkturen kroppens självläkande förmåga och strävan efter balans. Två olika förklaringsmodeller utan motsättningar.