Akupressur

Vad är akupressur?

Akupressur är en behandlingsmetod som liksom akupunktur stimulerar olika punkter på kroppen. 

Fördelen med akupressur jämfört med akupunktur är att du själv eller en närstående kan stimulera akupressurpunkterna mellan besöken. Alltså kan du själv styra intensiteten och frekvensen på din behandling utifrån effekten du upplever.

Kroppsakupressur

Akupressur kan användas för bland annat smärtlindring under förlossning. Akupressur anses även kunna hjälpa vid vissa graviditetsrelaterade besvär.

I mina kommande förlossningsförberedande kurser ”Hjälp kroppen” kommer jag att lära ut några punkter som du och din partner/medhjälpare kan använda under förlossningen.

 

Öronakupressur

Vid öronakupressur stimuleras punkter i öronen. Små frön eller metallkulor fästs på punkterna med tejp, och du stimulerar själv punkterna genom att trycka på dem regelbundet.

NADA-akupressur innebär att några speciella punkter i öronen stimuleras. Behandlingen används inom bland annat psykiatrin och kan ge god effekt på det psykiska välmåendet samt sömn, smärta med mera.